theme
Siber Güvenlik Uzmanı

دکتر شهرام شفعیان

متخصص: پزشکی قانونی و مسمومیت

حوزه تخصصی: مسمومیت های دارویی، همسرآزاری، کودک آزاری، ترومالوژی، مشاوره

آدرس بیمارستان عرفان: سعادت آباد، بین چهارراه سرو و بلوار شهرداری، خیابان شهید ریاضی بخشایش، بیمارستان عرفان

تلفن بیمارستان عرفان: ۰۲۱۲۳۰۲۱۰۰۰

 

مشاهده سایر متخصصان پزشکی قانونی نوبت دهی اینترنتی شفاداک

2018-05-28

آقای دکتر شهرام شفیعیان

دکتر شهرام شفعیان متخصص: پزشکی قانونی و مسمومیت حوزه تخصصی: مسمومیت های دارویی، همسرآزاری، کودک […]
2018-05-28

آقای دکتر افشین امینی

دکتر افشین امینی متخصص: پزشکی قانونی و مسمومیت حوزه تخصصی: مسمومیت های دارویی، همسرآزاری، کودک […]
2018-05-20
بیمارستان شهدا تجریش تهران

بیمارستان شهدا تجریش تهران

درباره بیمارستان شهدا تجریش مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهدای تجریش در شمال شهر تهران در […]
2018-04-23

آقای دکتر علی بناگذار محمدی

دکتر علی بناگذار محمدی متخصص: پزشکی قانونی و مسمومیت حوزه تخصصی: مسمومیت های دارویی، همسرآزاری، کودک آزاری، […]